flyttainochut-970x450

Vid en flytt är det en rad saker du behöver tänka på.Här följer några råd och tips.

När du flyttar in

Besiktning

Kontakta Stenbocken för att göra en gemensam inflyttningsbesiktning av lägenheten. Detta för att du inte ska bli ersättningsskyldig för skador som uppkommit innan du flyttar in. Inflyttningsbesiktningen ligger sedan till grund för besiktningen som görs när du flyttar ut.

Adressändring

Adressen ändrar du genom att ringa Svensk Adressändring, tel: 0771- 97 98 99 eller genom att anmäla flytt via deras hemsida www.adressandring.se. Där kan du också beställa adressändringskort.

Flytt av telefon

Beställ flyttning av telefonen snarast (det kan ta tid).

Säg upp i god tid

Säg upp din gamla lägenhet så snart som möjligt. Uppsägningstiden står angiven i hyreskontraktet. Tänk på att du är skyldig att visa din lägenhet för kommande hyresgäster.

Nytt elabonnemang

Glöm inte att avsluta ditt gamla elabonnemang och anmäla ditt nya. I Helsingborg ringer du Öresundskraft, 042-490 32 00 och i Höganäs ringer du Höganäs energi, 042-337 400. Det finns även mer info på:
www.oresundskraft.se
www.hoganasenergi.se

Teckna hemförsäkring

Det är viktigt att du skyddar dina ägodelar mot oförutsedda händelser. När olyckan varit framme möter vi ofta hyresgäster utan hemförsäkring. Tänk på att du kan drabbas hårt ekonomiskt även om du själv inte är vållande till skada i din lägenhet eller trappuppgång.

Internet

Merparten av våra lägenheter har ComHem och ”tre hål i väggen”. Finns inte Com Hem, går det att skaffa ADSL, via telejacket.

När du flyttar ut

Tre månaders uppsägningstid

Vid utflyttning måste du alltid säga upp ditt kontrakt skriftligen. Gör det i god tid – du är betalningsansvarig för hyran under hela uppsägningstiden. Uppsägningstiden är normalt tre månader (se ditt hyreskontrakt).
Observera att den månad du säger upp lägenheten inte räknas. Du är också skyldig att under uppsägningstiden visa din lägenhet för kommande hyresgäster.

Besiktning

Du är skyldig att kontakta förvaltaren för besiktning av lägenheten före utflyttning.

Före besiktning

Samtliga utrustningsdetaljer som hör till lägenheten: dörrar, hatthylla, gardinbeslag m.m. måste finnas i lägenheten senast besiktningsdagen. Parkettgolv och golv i badrum, wc och kök får inte vara dolda av heltäckande mattor. Vi reserverar oss för eventuella skador som vid besiktningen döljs av mattor och möbler eller tavlor. Kostnader för reparationer av skador debiteras efter utflyttning.

Före utflyttning

 • Hela lägenheten ska vara välstädad. Glöm inte att städa bakom spis och under badkar.
 • Dekaler och kontaktpapper ska vara borttagna.
 • Städa och töm garage och balkong.
 • Vind- och källarförråd ska också tömmas och städas.
 • Sjutillhållarlås m.m. får inte tas med.
 • Förlorat tvättlås och nyckel debiteras.

Nycklar

 • Alla nycklar, även dem som du låtit kopiera själv, ska återlämnas vid besiktningen.
 • Har du lånat ut nycklar t.ex. till hemtjänst eller släktingar så ska även de återlämnas.

Annat att tänka på

 • Beställ flytt av telefon i god tid.
 • Ändra din adress hos Posten eller på hemsidan www.adressandring.se.
 • Ändra din adress på din hemförsäkring.
 • Säg upp elabonnemanget hos din elleverantör.
 • Meddela din nya adress till släkt och vänner samt till dem som du brukar få post ifrån.
 • Har du hyrt parkeringsplats så ska eventuell tillståndsskylt återlämnas.

CHECKLISTA FÖR FLYTTSTÄDNING

Här hittar du checklista för städning. Länk till checklista.