hyrabetalning-970x450

Så här betalar du hyran

Hyresavier skickas till dig kvartalsvis. Du får då tre inbetalningskort där vart och ett avser en månadshyra. Du bör helst använda dig av hyresavin när du betalar. Om du väljer att inte göra detta måste du ange hyresgästnummer, avinummer samt namn och adress på inbetalningskortet för att hyran ska komma rätt.

När ska du betala hyran?

Enligt hyresavtalets bestämmelser ska hyran och tillhörande avgifter betalas i förskott och vara oss tillhanda senast sista vardagen före varje ny kalendermånads början. Observera att om du exempelvis använder bank eller privatgiro tar det två till tre vardagar från det du postar avin till betalningen når oss. Betala därför alltid hyran ett par dagar före månadens slut.

För sent betald hyra

Kommer din betalning in för sent drabbas du av extra kostnader i form av påminnelse- och inkassoavgifter. Betalar du för sent vid upprepade tillfällen, riskerar du att bli uppsagd från lägenheten. För sent betalade hyresavgifter överlämnas konsekvent till inkassobolag, vilket orsakar dig merkostnader samt registrering av betalningsanmärkning. Enligt hyreslagen ska hyran betalas ”senast sista vardagen före början av varje månad”. Hyran betalas med andra ord i förskott.

Har du frågor kring hur du ska betala hyran?

Kontakta oss, så hjälper vi dig.

Det här händer om du inte betalar i tid

  • En påminnelse med en avgift på f.n 60 kr skickas ut.
  • Betalas inte hyran omgående, skickas ett inkassokrav med en avgift på f.n 180 kr.
  • De sociala myndigheterna underrättas om att betalning uteblivit.
  • Ett betalningsföreläggande, som beslutas av kronofogdemyndigheten, skickas ut och en avgift för detta tas ut.
  • Meddelande om avhysning, som beslutas av kronofogdemyndigheten sänds ut. Avgifter tillkommer.

Autogiro

Vill du betala via autogiro, kontakta vår administration.