minlagenhet-970x450

Får jag montera in disk- och tvättmaskin?

Nej. Fasta elinstallationer får bara göras av fackman med behörighet. Denna regel är till för din egen och dina grannars säkerhet. Elfel och vattenläckage är vanliga orsaker till brand och översvämning. Ta därför som regel att alltid kontakta Stenbocken om du vill sätta in hushållsmaskiner i lägenheten.

Får jag grilla på balkongen?

Nej, varken med el-, gasol- eller kolgrill. Förutom brandrisken så kan röken vara giftig för dig och dina grannar. På gården är det däremot tillåtet att grilla eftersom brandrisken är mindre och dina grannar besväras mindre av rök och os. Tänk dock på att grillning alltid sker under ditt eget ansvar.

Så här grillar du säkert:

  • Placera grillen stadigt och med avstånd till byggnader och andra brandfarliga objekt. Placera inte grillen intill en träfasad, ett öppet fönster eller under ett tak.
  • Använd alltid grillkol eller briketter.
  • Var försiktig med tändvätska. Välj hellre tändrör/skorsten, tändklossar, tändpapper eller eltändare.
  • Använd aldrig T-sprit för att tända en grill som slocknat. Det är förenat med livsfara då flaskan kan explodera.
  • En hink vatten eller en vattenslang är bra att ha inom räckhåll.
  • Glöm inte bort grillen när maten är färdig. Lägg på ett lock eller släck med vatten och kontrollera noggrant att kolen inte glöder efteråt! Tänk på att briketter kan glöda inuti, även om du hällt vatten över dem.
  • Ett bra tips är att lägga aluminiumfolie i botten på grillen. När du grillat klart kan du vika ihop folien till ett paket med det slocknade kolet inuti och låta det stå ute till nästa dag. Först när du kan hålla i kolen med fingrarna är den kall nog att slängas.
  • Lämna aldrig grillen utan bevakning, speciellt inte om det finns barn i området.

Får jag ställa saker i trapphuset/uppgången?

Nej, lösa eller brännbara föremål hör inte hemma i trapphuset. Det gäller allt från dörrmattor och skor till barnvagnar och cyklar. Föremål i trapphuset kan försvåra framkomligheten vid en eventuell brandutrymning eller förhindra exempelvis ambulanspersonal ifall någon i huset behöver akut vård. Kom ihåg att trapphuset fungerar som en nödutgång och kan vara din och andras räddning i en akut situation. Alla hyresgäster har ett gemensamt ansvar för att hålla snyggt i trappuppgången och i entrén. Genom att hålla saker borta blir det även lättare att städa trapphuset och entrén. Tänk på att hålla entrédörren stängd för att minska risken att obehöriga tar sig in i huset.

Har du behov av extra förvaringsutrymme?

Kontakta Stenbocken – ibland finns det extra förråd du kan hyra.