rattigheterskyldigheter-970x450

Som hyresgäst har du både rättigheter och skyldigheter.
De regleras i hyreslagen. Vi ger här svar på några vanliga frågor där hyreslagen klart anger vad du får och inte får göra med din lägenhet.

Vad betalar jag för?

I ditt hyreskontrakt står angivet vad som ingår i hyran, t.ex. värme och vatten.

Hur lång uppsägningstid har jag?

Uppsägningstiden är oftast tre månader och räknas i hela kalendermånader. Uppsägningstiden står i ditt hyreskontrakt.

Får jag hyra ut i andra hand?

Andrahandsuthyrning tillåts endast vid särskilda skäl. Om du t.ex. ska studera på annan ort och inte har pendelavstånd, vid provanställning på annan ort samt om du vill prova att bli sambo. Ansökan ska lämnas till oss i god tid innan den planerade uthyrningen ska börja. Tänk på att det är du som är ansvarig för lägenheten och hyran även när du hyr ut i andra hand. Olaga andrahandsuthyrning gör att du mister din hyresrätt.

Kan lägenheten överlåtas till någon annan?

Inte utan Stenbockens godkännande. Det måste finnas särskilda skäl till detta.

Får jag montera in disk- och tvättmaskin?

Nej. Fasta elinstallationer får bara göras av fackman med behörighet. Denna regel är till för din egen och andras säkerhet. Elfel och vattenläckage är vanliga orsaker till brand och översvämning. Ta därför som regel att alltid kontakta Stenbocken om du vill sätta in hushållsmaskiner i lägenheten.

Om något går sönder – vem betalar?

Vid onormalt slitage och vållande av skada är du ersättningsskyldig enligt hyreslagen. Du ansvarar även för skador som uppkommer genom att någon som tillhör hushållet eller gästar dig uppträtt vårdslöst eller försumligt. Kort sagt, det är du som är ansvarig för skador i lägenheten, oavsett vem som förorsakat dem.

Tvättstuga

Tvättstugan har du och dina grannar gemensam tillgång till och ansvarar för. Naturligtvis städar du den efter avslutad tvättid.

Regler

 • Boka och håll din tvättid.
 • Du får bara boka en tid åt gången.
 • Var rädd om maskinerna, följ instruktionerna noga. Då får du också bästa tvättresultat.
 • Klorin får inte användas för blekning och rengöring. Den som kommer efter kan få sin tvätt förstörd.
 • Gör rent i tvättmedelsfacken, ta bort damm från torktumlarens luddfilter, torka av mangeln.
 • Släng skräp i papperskorg/soptunna.
 • Följ i övrigt de regler som gäller för din tvättstuga.

Vår service

Stenbockens fastighetsskötsel utförs av ACRINOVA FASTIGHETSSERVICE. Har du frågor som rör din lägenhet, fastigheten eller gården där du bor – kontakta din fastighetsskötare.

Löften till våra hyresgäster:

 • Vi håller avtalad tid
 • Vi visar hänsyn och glömmer inte att vår arbetsplats är ditt hem
 • Vi använder aldrig hyresgästens egendom (telefon, stereo m.m)
 • Vi lämnar aldrig lägenheten olåst. Nycklar förvaras på betryggande sätt
 • Vi utför alltid ett fackmannamässigt arbete
 • Vi lämnar alltid arbetsplatsen avstädad
 • Vi uppträder korrekt och serviceinriktat

Om det blir fel

Uppstår ett fel eller skada i din lägenhet eller i gemensamma utrymmen som t.ex. tvättstugan, ring snarast till din fastighetsskötare så att felet inte förvärras. Det kan gälla allt från droppande kranar till att kylskåpet stannat osv. Anlita jourservice endast om skadan uppstått utanför ordinarie arbetstid och är akut, t.ex. vid vattenläckage.

Utelåst?

Har du låst dig ute eller tappat dina nycklar och anlitar hyresvärden eller låssmed får du själv bekosta detta.

Parabol, antenn, markis

Det är inte tillåtet att montera parabol eller antenn på fastighetens tak, skorsten, fasad eller balkong. För montering av markis behöver du först skriftligt tillstånd från Stenbocken.