presentation-970x450

Stenbocken AB har lång erfarenhet av såväl fastighetsförvaltning som av att utveckla och genomföra fastighetsrelaterade projekt.

Vår huvudsakliga uppgift är att långsiktigt äga och förvalta hyresbostäder och kontors-/industrilokaler, samt att bygga och utveckla bostadsrättsfastigheter i Nordvästra Skåne.
Stenbocken AB ska stå för kreativitet, nytänkande och bidra med en gedigen erfarenhet. Vi vill vara med och utveckla Helsingborg.

Vi förvaltar idag ca 600 lägenheter och har ca 30 000 m2 kontors-/industrilokaler. Alla fastigheterna är belägna i Helsingborg och Höganäs. En hel del av dessa är förvaltningsfastigheter, men några är projektfastigheter för vilka vi har utvecklingsplaner med idéer och mål vi ska uppnå.

Affärsidé

Långsiktig fastighetsförvaltning av både bostäder, kontor- och industrifastigheter i Nordvästra Skåne.
Fastighetsrörelse med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljning säkerställa gruppens soliditet och expansion.
Fastighetsförädling avseende ombyggnad, renovering och nyproduktion av bostäder, kontor- och industrifastigheter i Nordvästra Skåne.