lokal-flyttain-970x450

Uppsägning

Information om uppsägningstiden hittar du i villkoren i ditt hyresavtal.
Uppsägningen måste vara skriftlig och undertecknad av firmatecknaren. Det gör du enklast genom att fylla i en särskild punkt, ”Överenskommelse om avflyttning”.

Kontakta din förvaltare för besiktning av lokalen och avlämnande av nycklar.