lokal-minlokal-970x450

Som hyresgäst har du både rättigheter och skyldigheter.
De regleras i hyreslagen.
Vi ger här svar på några vanliga frågor där hyreslagen klart anger vad du får och inte får göra med din lokal.

Avtal

Hyresvillkoren för din lokal hittar du i ditt hyresavtal. Har du frågor, hör av dig till vårt kontor på telefon 042-185190.

El

Hyresgästen ansvarar alltid för vanlig kontorsel. Glöm därför inte att teckna eller säga upp elabonnemanget vid in- och utflyttning. Vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster med att spara energi och minska vår miljöpåverkan.

Försäkring

Teckna alltid separat försäkring för din lokal. I hyresvillkoren kan du se vem som ansvarar för till exempel entréer och glasrutor.

Betalning av hyra

Hyran ska betalas i förskott, senast sista vardagen i varje månad. Om du saknar avi, hör av dig till kontoret på telefon 042-185190 så hjälper vi dig.

Källsortering

I de flesta av våra fastigheter finns det möjlighet att källsortera normalt kontorsavfall. Kontakta fastighetsansvarig i ditt område för att få reda på vad som gäller i just din fastighet. Tänk på att det finns särskilda regler på Helsingborgs återvinningscentraler vad gäller företag.

Ohyra

Upptäcker du ohyra i din lokal måste du omedelbart anmäla detta till Anticimex. På Anticimex hemsida, www.anticimex.se, kan du läsa mer om deras tjänster och få tips om vad du kan vara uppmärksam på.

Belysning, skyltar och markiser

Du som är lokalhyresgäst är ansvarig för den belysning och de skyltar och markiser som hör till din lokal. Glöm inte att det kan krävas byggnadslov för skyltar. Kontakta alltid oss om du vill sätta upp en markis eller skylt.

Uppsägning

Information om uppsägningstiden hittar du i villkoren i ditt hyresavtal.
Uppsägningen måste vara skriftlig och undertecknad av firmatecknaren. Det gör du enklast genom att fylla i en särskild punkt, ”Överenskommelse om avflyttning”.