lokal-trygghet-970x450

BRANDSÄKERHET

Trapphuset är din väg ut om det börjar brinna. Och räddningstjänstens väg in. Med andra ord är det viktigt att trapphuset är fritt från saker som är i vägen och kan börja brinna, som t.ex. dörrmattor, skor och barnvagnar. En annan viktig åtgärd för att minska risken för anlagda bränder är att hålla källare, vind och garagedörrar låsta.

BRANDVARNARE

De flesta bränder i bostäder inträffar på natten. En brandvarnare reagerar på den giftiga röken och varnar dig i tid. Det gör en brandvarnare till en mycket billig livförsäkring. Men även om du redan har en brandvarnare är att det viktigt att du kontrollerar att den fungerar med jämna mellanrum. Tryck in testknappen på brandvarnaren. Den ska då börja ljuda. Kontrollera att du kan höra brandvarnaren hörs tydligt. Byt batteri varje år vid en bestämd tidpunkt, eller helg, om du inte valt ett så kallat tioårsbatteri.

BRINNER DET HOS DIG?

Om det brinner i din egen lokal så ta dig ut enligt anvisningarna utsatte på flertal platser. Larma sedan 112.