rattigheter-skyldigheter-970x450

Affärsmässighet

 • Lokalerna hyrs ut på affärsmässiga grunder.
 • Uthyrningsstrategin och den nuvarande utbudsmixen avgör vilken typ av verksamhet som erbjuds aktuell lokal. Ekonomiskt och socialt hållbart.
 • Företagaren/företaget får inte ha betalningsanmärkningar.
 • Företagaren/företaget ska kunna lämna referenser från bank.
 • Företagaren/företaget ska kunna lämna referenser från tidigare fastighetsägare.
 • Företagarens och eller företagets ekonomiska styrka avgör vilken säkerhet som krävs.

Samhällsansvar

 • Företagaren/företaget ska vara en registrerad firma för att få möjlighet att hyra lokal. 2(2)
 • Företagaren/företaget får inte ha skatteskulder.
 • Företagaren/företaget ska ha en långsiktigt hållbar affärsidé och en verksamhetsbeskrivning, vilket ger ett minimalt utrymme för oönskade företeelser.
 • Annan referenstagning kan ingå som en viktig del av koncernens rutiner inför en uthyrning.
 • I hyresavtalet ingår ett antal klausuler för att så långt det är möjligt klargöra fastighetsägarens ansvar och för att begränsa lokalens användningsområde till det som överenskommit.
 • Koncernen avstår från att hyra ut till verksamheter som skapar otrygghet för andra.
 • Inom ramen för de olika uthyrningsperspektiven kan koncernens bolag väga in frågor som mångfald, integration och sysselsättning i uthyrningen.

Trovärdiga och rättvisa

 • I uthyrningsprocessen betonas vikten av en god dialog med de sökande för att säkerställa transparensen i uthyrningen. Uthyrningspolicyn ska säkerställa att rätt hyresgäst får rätt lokal.