lokal-rattigheterskyldigheter-970x450

Ekonomi/nyckeltal

År 2018 2017 2016 2015 2014
Omsättning 36 318 35293 55929 64 714 64570
Resultat e. Finansiella poster 17 711 0 64122 5 328 1 728
Balansomslutning 596 362 587 677 534 621 576 023 573 326
Eget Kapital 117 362 104 862 106 617 93 325 87 997
Medelantal anställda 7 6 16 21 24