lokal-rattigheterskyldigheter-970x450

Om Stenbocken

Ägare

Stenbocken AB är en Helsingborgsbaserad familjeägd fastighets- och industrikoncern sedan 1985. Under 2006 genomfördes ett generationsskifte i företaget och idag ägs och drivs Stenbocken av en ny generation Hanssons. Stenbocken har vuxit till en koncern med en stark och utvecklingsbar industrirörelse och med ett substantiellt fastighetsbestånd vilket inkluderar både förvaltnings- och förädlingsfastigheter i Helsingborg.

Historia

Stenbockenkoncernen har verkat på fastighetsmarknaden sedan 1987, då bolaget Stenbocken AB grundades med målsättningen att ”för långsiktig förvaltning köpa hyres-, industri- och kommersiella fastigheter”. Efter starten växte bolagets innehav mycket snabbt på den då snabbt expanderande marknaden för uthyrning av såväl bostads- som kommersiella fastigheter.
I likhet med många andra fastighetsbolag drabbades Stenbocken AB hårt av fastighetskrisen i början av 1990-talet och när röken skingrats fick bolaget i princip börja om från början.
Med många värdefulla erfarenheter i bagaget har Stenbocken sedan dess återuppbyggt verksamheten och stadigt utökat innehavet av fastigheter i och omkring Helsingborg och Nordvästra Skåne. Målet är att tillväxten ska ske med i huvudsak egenfinansierade medel och med partnership-kapital.
Den medvetna satsningen på fastighetsbolag med långsiktig substanstillväxt i kombination med rörelsebolag med direktavkastning har gett koncernen ”mer än ett ben att stå på” och skapat både stabilitet och flexibilitet.

Affärsidé

Stenbocken AB:s strategi och målsättning är att nå en balans mellan koncernens verksamhetsinriktningar. Kombinationen av en fastighetsrörelse med långsiktig substanstillväxt i fastighetsbeståndet och en industri- och handelsrörelse med direktavkastning, skapar stabilitet, flexibilitet och framtida utvecklingsmöjligheter för båda verksamhetsinriktningarna.